แนะนำโรงแรม

ราคาส่วนลด:

สำหรับผู้เข้าร่วมงานการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 11 และการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 (BMRC & IBMRC 2018)

Conference Code: “BMRC&IBMRC2018”

รายชื่อโรงแรมที่ใกล้กับสถานที่จัดงานประชุม:

โรงแรง Superior Delux เวปไซด์
เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ 4,250 http://www.lemeridienchiangmai.com
ดวงตะวัน เชียงใหม่ 1,600 1,800 http://www.duangtawanhotelchiangmai.com
เมอเวนพิค สุริวงศ์ 2,000 https://www.movenpick.com
รอยัล ล้านนา 1,200 1,500 http://royallannahotel.co.th