แนะนำโรงแรม

ราคาส่วนลด:

สำหรับผู้เข้าร่วมงานการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 12 และการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 (BMRC & IBMRC 2019)

Conference Code: “BMRC&IBMRC2019”

รายชื่อโรงแรมที่ใกล้กับสถานที่จัดงานประชุม:

โรงแรม Superior Delux เวปไซด์
เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ http://www.lemeridienchiangmai.com
ดวงตะวัน เชียงใหม่ http://www.duangtawanhotelchiangmai.com
เมอเวนพิค สุริวงศ์ https://www.movenpick.com
รอยัล ล้านนา http://royallannahotel.co.th