ดู ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

Research and International Affairs

Faculty of Business Administration. Chiang Mai University

239 Huay Kaew Road, Suthep.

Muang Chiang Mai 50200 Thailand.

Phone +66 (0) 5394 2109 or +66 (0) 5394 2142

Fax +66 (0) 5394 2103

Website: www.bmrccmu.net

Facebook: https://www.facebook.com/bmrccmu