ขั้นตอนวิธีการลงทะเบียน

1. ชำระเงิน/แจ้งการชำระเงิน

สามารถชำระค่าลงทะเบียนผ่าน 2 ช่องทาง

(เก็บหลักฐานการชำระเงินยืนยันหลักฐานตอนลงทะเบียน)

  1. เงินโอน

ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี 667-413691-2
ชื่อบัญชี BMRC & I-BMRC

กรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินเพื่อแนบในระบบการลงทะเบียน

อัตราค่าธรรมเนียมตามประเภท ดังนี้

BMRCEarly Bird ภายใน
วันที่  31 สิงหาคม 2566
ราคาปกติ
สำหรับผู้ส่งบทความ4,000  บาท6,000  บาท
สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมฟังและผู้ประพันธ์ร่วม2,000  บาท
  1. บัตรเครดิต

อัตราค่าธรรมเนียมตามประเภท ดังนี้
(ตารางอัตรา)

ส่วนลดพิเศษ
– กรณีส่งบทความมากกว่า 1 บทความในชื่อผู้เขียนเดียวกัน รับส่วนลด 50% ในบทความที่เพิ่ม
– สำหรับการลงทะเบียนตั้งแต่ 2 บทความเป็นต้นไป รับส่วนลดบทความละ 30%
– หากผลงานที่ส่งเป็นเรื่อง Technologies ใน Business จะได้รับส่วนลดเพิ่ม 5%
– สำหรับผู้นำเสนอผลงานที่เคยร่วมนำเสนอผลงานในการประชุม BMRC รับส่วนลดเพิ่ม 5%
– กรณีที่นำเสนอเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อสอบถามอัตราค่าลงทะเบียนเป็นกรณีพิเศษได้ที่ bmrccmu@gmail.com

เงื่อนไขการชำระค่าลงทะเบียน
– ค่าลงทะเบียนต่อคนต่อบทความ
– การชำระค่าลงทะเบียนผ่านบัตรเครดิต ไม่สามารถรับส่วนลดพิเศษได้
– กรณีใช้ส่วนลดพิเศษสามารถขอรับใบแจ้งยอดชำระ (Invoice)ได้ที่ bmrccmu@gmail.com
– ทางผู้ดำเนินการขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ

2. ลงทะเบียน

กรอกข้อมูลลงทะเบียนตามประเภทของท่าน

  • ผู้ส่งบทความ
  • ผู้สนใจเข้าฟัง

3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ระบบจะส่ง Email แจ้งผล

จากนั้นท่านจะได้รับ Email อัตโนมัติ แจ้ง Username และ Password เพื่อเข้าสู่ระบบ

ท่านจะสามารถ log In เพื่อเข้าใช้งานระบบส่งบทความ

4. ส่งบทความ

Log In ส่งบทความตามรูปแบบการเขียนที่กำหนด
ดูรายละเอียดได้ที่ https://bmrccmu.net/th/structured-manuscript-instruction-2/

5. รับผลประเมินแก้ไขบทความ

รับผลประเมินแก้ไขบทความส่งกลับมาในระบบ

6. เตรียมนำเสนอบทความ

เตรียมการนำเสนอบทความในวันพฤหัสบดีที่  23 พฤศจิกายน  2566