ขั้นตอนวิธีการลงทะเบียน

1. ชำระเงิน

ชำระเงินผ่านการโอนเงิน

ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 667-413691-2 ชื่อบัญชี BMRC & I-BMRC

ลงทะเบียนภายใน วันที่ 16 สิงหาคม  2562 กรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินเพื่อแนบในระบบการลงทะเบียน

อัตราค่าธรรมเนียมตามประเภท ดังนี้

ประเภท Early Bird ภายใน
วันที่  28 มิถุนายน 2562
ราคาปกติ ภายใน
วันที่ 16 สิงหาคม 2562
BMRC
สำหรับผู้ส่งบทความ
อาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการ 2,500  บาท 4,000  บาท
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1,800  บาท 3,000  บาท
สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมฟัง 1,800  บาท 2,500  บาท

 

IBMRC Early Bird Within
June
28, 2019
Regular Within
August 16, 2019
Academic and Researchers 150  USD 250  USD
Graduate Student 150  USD 250  USD
Attendee 100  USD 150  USD

 

2. ลงทะเบียนแจ้งการชำระเงิน –(คลิกที่นี่)–

กรอกข้อมูลลงทะเบียนตามประเภทของท่าน พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินในข้อ 1

  • ผู้ส่งบทความ (อาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการ)
  • ผู้ส่งบทความ (นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)
  • ผู้สนใจเข้าฟัง
3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วจะดำเนินการส่ง Username และ Password ให้ท่าน

ท่านจะสามารถ log In เพื่อเข้าใช้งานระบบส่งบทความ

4. ส่งบทความ

Log in ส่งบทความเพื่อพิจารณา หมายเหตุ: นำเสนอบทความเป็นภาษาไทยเท่านั้น จัดรูปแบบตามการเขียนบทความที่กำหนด ความยาวไม่เกิน 15 หน้า

5. รับผลประเมินแก้ไขบทความ

รับผลประเมินแก้ไขบทความส่งกลับมาในระบบภายในวันศุกร์ที่  8 ตุลาคม 2562

6. เตรียมนำเสนอบทความ

เตรียมการนำเสนอบทความในวันศุกร์ที่  22 พฤศจิกายน  2562