ขั้นตอนวิธีการลงทะเบียน

1. ชำระเงิน

ชำระเงินผ่านการโอนเงิน

ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 667-413691-2 ชื่อบัญชี BMRC & I-BMRC

ลงทะเบียนภายใน วันที่ 5 กรกฎาคม  2562 กรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินเพื่อแนบในระบบการลงทะเบียน

อัตราค่าธรรมเนียมตามประเภท ดังนี้

ประเภท Early Bird ภายใน
วันที่  17 พฤษภาคม 2562
ราคาปกติ ภายใน
วันที่ 5 กรกฏาคม 2562
BMRC
สำหรับผู้ส่งบทความ
  • อาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการ
2,500  บาท 4,000  บาท
  • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1,800  บาท 3,000  บาท
  • สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมฟัง
1,800  บาท 2,500  บาท
2. ลงทะเบียนแจ้งการชำระเงิน –(คลิกที่นี่)–

กรอกข้อมูลลงทะเบียนตามประเภทของท่าน พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินในข้อ 1

  • ผู้ส่งบทความ (อาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการ)
  • ผู้ส่งบทความ (นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)
  • ผู้สนใจเข้าฟัง
3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วจะดำเนินการส่ง Username และ Password ให้ท่าน

ท่านจะสามารถ log In เพื่อเข้าใช้งานระบบส่งบทความ

4. ส่งบทความ

Log in ส่งบทความเพื่อพิจารณา หมายเหตุ: นำเสนอบทความเป็นภาษาไทยเท่านั้น จัดรูปแบบตามการเขียนบทความที่กำหนด ความยาวไม่เกิน 15 หน้า

5. รับผลประเมินแก้ไขบทความ

รับผลประเมินแก้ไขบทความส่งกลับมาในระบบภายในวันศุกร์ที่  27 กันยายน 2562

6. เตรียมนำเสนอบทความ

เตรียมการนำเสนอบทความในวันศุกร์ที่  22 พฤศจิกายน  2562