ขั้นตอนวิธีการลงทะเบียน

1. ชำระเงิน

ชำระเงินผ่านการโอนเงิน

ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 667-413691-2 ชื่อบัญชี BMRC & I-BMRC

อัตราค่าธรรมเนียมตามประเภท ดังนี้

 • อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ
  ลงทะเบียนภายใน วันที่ 30 กันยายน 2560 ราคา 2,800 บาท
 • นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
  ลงทะเบียนภายใน วันที่ 30 กันยายน 2560 ราคา 2,000 บาท
 • ผู้สนใจเข้าฟัง
  ลงทะเบียนภายใน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ราคา 1,200 บาท

กรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินเพื่อแนบในระบบการลงทะเบียน

2. ลงทะเบียนแจ้งการชำระเงิน –(คลิกที่นี่)–

กรอกข้อมูลลงทะเบียนตามประเภทของท่าน พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินในข้อ 1

 • ผู้ส่งบทความ (อาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการ)
 • ผู้ส่งบทความ (นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)
 • ผู้สนใจเข้าฟัง
3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วจะดำเนินการส่ง Username และ Password ให้ท่าน

ท่านจะสามารถ log In เพื่อเข้าใช้งานระบบส่งบทความ

4. ส่งบทความ

Log in ส่งบทความเพื่อพิจารณา หมายเหตุ: นำเสนอบทความเป็นภาษาไทยเท่านั้น จัดรูปแบบตามการเขียนบทความที่กำหนด ความยาวไม่เกิน 15 หน้า

5. รับผลประเมินแก้ไขบทความ

รับผลประเมินแก้ไขบทความส่งกลับมาในระบบภายในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560

6. เตรียมนำเสนอบทความ

เตรียมการนำเสนอบทความในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560