ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าที่
บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี BMRC & I-BMRC
เลขที่บัญชี 667-413691-2

*กรุณาแนบหลักฐานการชำระเงินในขั้นตอนการลงทะเบียน

ลงทะเบียนได้ที่นี่