หมดเขตการส่งลงทะเบียน (สำหรับผู้ส่งบทความเพื่อนำเสนอ )